Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_0567 imgp0100 imgp0013 imgp0267

Školský časopis Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej
Redakčná rada: Simona Remáková 4.A, Viera Schmidtová 4.A, Stanislava Baróniková 3.E, Andrea Bérešová 2.A, Martin Bodenlosz 2.C, Dušan Schmidt 2.D, Peter Kseňák 3.A, Katarína Péliová 3.A, Martin Kaľavský 3.D, Richard Andruch 3.B, Ladislav Takáč 3.D
šéfredaktorka:Veronika Takáčová 4.A
ilustrácie:Štefan Salmáš 3.A, Martin Kaľavský 3.D
grafická úprava, technický redaktor: RNDr. Jana Hvizdošová, jazyková úprava:PaedDr. Zuzana Tóthová

Z obsahu vyberáme:

Školský rok 2005/2006 – 1.číslo