Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1060462 img_1041 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 003

Dňa 19.12.2017 sa žiaci 4.C pod vedením Ing. Márii Goňkovej zúčastnili exkurzie na Magistráte mesta Košíc – na referáte ÚHA, ktorá bola zameraná na prehĺbenie a upevnenie preberanej učebnej látky z oblasti – územné plánovanie.
Viac informácií TU.

Dňa 18. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike.
Viac informácií TU.

Dňa 12.12. 2017 sa 10 členov Žiackej školskej rady s jej koordinátorom Mgr. R. Jenčíkovou zúčastnilo konferencie v priestoroch štúdia Woont na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach.
Viac informácií TU.

Dňa 12.12.2017 žiaci 2.AG triedy absolvovali exkurziu – prehliadku stálej expozície kartografie, mapovania a geodézie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.
Viac informácií TU.