Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_1047 imgp0265 marsalko img_1025

27. októbra 2014 zažili študenti 3.A a 1.A netradičné vyučovanie slovenského jazyka a literatúry. Viac informácií TU.

V dňoch 23.10.-26.10.2014 sa vybraní žiaci odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnia exkurzie v Prahe v rámci projektu „ Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce“. Odchod bude dňa 23.10. vo večerných hodinách, príchod 26.10. v ranných hodinách.

Dňa 16. 10. 2014 sa pri príležitosti „Dňa zdravej výživy“ uskutočnila súťaž o najkrajšiu ovocnú alebo zeleninovú misu. Súťaže sa zúčastnili takmer všetky triedy. Originálne výtvory hodnotila päťčlenná porota v zložení: Ing. Michal Mitrik, PhD., Ing. Eva Liptáková, Ing. Magdaléna Majtnerová, vedúca jedálne p. Katarína Timková a predsedníčka žiackej školskej rady Katarína Sarková
Viac informácií TU.

V dňoch 18.10.-23.10.2014 sa vybraní žiaci zúčastnia na poznávacom zájazde v Taliansku / Florencia, Rím, Benátky/ v rámci projektu „ Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce“. Odchod bude dňa 18.10. o 14,00 hodine, príchod 23.10. v obedňajších hodinách.

Dňa 10.10.2014 sa žiačky našej školy zúčastnili základného kola volejbalu, ktoré prebiehalo v telocvični Gymnázia Trebišovská 12. Organizátorom súťaže bolo Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice.
Viac informácií TU.