Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_1088 p1040602 img_0166 img_1087

Dňa 08.12.2016 v čase od 8.00 – 17.00 sa uskutoční na našej škole deň otvorených dverí.

Študenti všetkých tried druhého ročníka našej školy SPŠSaG v Košiciach navštívili počas predmetu cvičenia z fyziky s učiteľkou RNDr. Janou Füzerovou PhD., Bádateľské prírodovedné laboratórium, ktoré organizoval SteelPark s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ v mesiaci október – november 2016.
Viac informácií TU.

V školskom roku 2016/2017 sa na našej škole do informatickej súťaže iBobor zapojilo 40 žiakov. Koordinátorom súťaže bola Mgr. R. Palenčárová.
Viac informácií TU.

Dňa 28.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Olympiáda pozostávala z piatich častí: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramaticko-lexikálny test, opis obrázku a voľné rozprávanie na určenú tému.
Viac informácií TU.

Dňa 23.11.2016 sa 9 členov Žiackej školskej rady s Mgr. R. Jenčíkovou zúčastnili košickej konferencie “Potenciál mládeže” v priestoroch štúdia Woont na Strojárenskej 3 v Košiciach.
Viac informácií TU.