Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
marsalko img_0366 imgp0188 img_0969

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 14.05.2015
Viac informácií TU.
Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí žiaka sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Vzor odvolania voči rozhodnutiu RŠ o neprijatí žiaka na SŠ z dôvodu nedostatku miesta TU.

Oznamujeme stravníkom, že
V dňoch od 18.5. do 29.5. /2 týždne/
sa budú obedy vydávať:
od 11,45 do 14.00 hod.
Prosíme stravníkov, ktorí absolvujú prax /2 týždne/, aby sa z obedov odhlásili.

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 11.05.2015
Viac informácií TU.

Dňa 23.04.2015 sa uskutočnia o 16.30 v jednotlivých triedach triedne aktívy ZRPŠ.

V školskom roku 2015/2016 otvárame aj nové zameranie odboru 3650 M 10 staviteľstvo- stavebný manažment: Manažment stavieb a podnikanie s realitami.
Bližšie informácie o odbore a vypĺňaní prihlášok tu.