Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1972 img_1093 p1060471 img_0640

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice, ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytový priestor výlučne na výchovno-vzdelávací proces v objekte budovy školy na Lermontovovej ulici v Košiciach.
Viac informácií TU.

Žiaci našej školy Lukáš Šomodi, 2.B trieda, Lukáš Jaroš a Dávid Seman, 3.B trieda sa pod vedením Ing. Kováčovej Zdenky zúčastnili regionálneho a celoslovenského kola tejto súťaže.
Viac informácií TU.

Od 30.5. do 3.6.2016 sa žiaci 1. ročníka odboru staviteľstvo pod vedením pedagogického dozoru zúčastnili odborných exkurzií.
Viac informácií TU.

Prosím stravníkov ktorí sa počas prevádzkovej praxe nebudú stravovať v školskej jedálne, aby sa individuálne z obedov vyhlásili, nespoliehajte sa na hromadné odhlasovanie.

Výsledky prijímacích skúšok 2016
- na odbor 3650 M staviteľstvo zameranie pozemné staviteľstvo. Viac informácií TU.
- na odbor 2157 M geológia, geotechnika a enviromentalistika. Viac informácií TU.
- na odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster. Viac informácií TU.
- na odbor 3650 M staviteľstvo zameranie architektúra a interiérový dizajn. Viac informácií TU.