Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0141 img_0391 img_1077 IMG_1156

V dňoch 23.10.-26.10.2014 sa vybraní žiaci odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnia exkurzie v Prahe v rámci projektu „ Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce“. Odchod bude dňa 23.10. vo večerných hodinách, príchod 26.10. v ranných hodinách.

V dňoch 18.10.-23.10.2014 sa vybraní žiaci zúčastnia na poznávacom zájazde v Taliansku / Florencia, Rím, Benátky/ v rámci projektu „ Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce“. Odchod bude dňa 18.10. o 14,00 hodine, príchod 23.10. v obedňajších hodinách.

02. 10. 2014 sa uskutočnia o 16.30 v jednotlivých triedach triedne aktívy ZRPŠ.
Súčasťou triednych aktívov je voľba 2 zástupcov z radov rodičov do Rady školy.
Účasť rodičov je nutná.
Kandidátka členov do rady školy. Viac informácií TU.

Druhé kolo prijímacích skúšok na školský rok 2014/2015 sa bude konať 17.6. 2014.
Počet voľných miest je 24 žiakov – 9 pre odbor staviteľstvo ( všetky zamerania )
- 15 pre odbor geodézia

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 15.05.2014
Viac informácií TU.