Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1070370 imgp0188 imgp0406 SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % (3 %) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % (3 %) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Klubu priateľov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, ktoré združuje ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01 Košice a s blízkym vzťahom k tejto škole a jej tradíciám. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % (3 %)!

Finančné prostriedky budú použité na:
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
skvalitnenie vybavenia školy
podporovanie aktivít žiakov a pedagógov školy
podporovanie kultúrnych a výchovných aktivít žiakov a pedagógov školy
podporovanie tradícií školy

Na stiahnutie :
tlačivo vo formáte pdf
tlačivo vo formáte rtf

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo školy Vás týmto pozýva dňa

27. februára 2014 od 9.00 do14.00 na

TESTOVANIE VEDOMOSTÍ HROU

Deviataci pozor!

Ponúkame jedinečnú príležitosť overiť si Vaše vedomosti zo slovenského jazyka a z matematiky. Príďte k nám otestovať sa a získate potrebnú sebadôveru na zvládnutie prijímacích pohovorov.

Nebojte sa ! S nami to zvládnete.

VÝSLEDKY TOMBOLY ZO DŇA OTVORENÝCH DVERÍ

6.12.2013

1. Soňa Mižáková - ZŠ Družstevná pri Hornáde

2. Simona Manykóová - ZŠ sv Marka Križina Krásna nad Hornádom

3. Jana Bučková - ZŠ Grundschule Medzev

BLAHOŽELÁME !

Získané tombolové ceny Vám budú doručené.

14. 01. 2014 sa uskutočnia o 16.30 v jednotlivých triedach triedne aktívy ZRPŠ
a v zborovni školy sa uskutoční zasadnutie rodičovskej rady.