Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0137 ex_dod_tuke_22_11_2023_3 IMG_1204 imgp0149

Dňa 17.06.2024 sa uskutočnila exkurzia výškové bodové pole Košice, ktorej sa zúčastnili žiaci 3.AG triedy. Žiaci si pozreli výškové body v centre mesta.
- Fotogaléria TU -

v dňoch:

05.06.2024 v čase od 8:00 – 16:30 hod.

06.06.2024 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

07.06.2024 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

a 10.06.2024 v čase od 8:00 – 14:00 hod. na sekretariáte školy.

Na zápise stačí účasť jedného zákonného zástupcu, žiak nemusí byť prítomný.

Na zápis je potrebné priniesť:

fotografiu dieťaťa (25×25 mm v počte 1 kus), ktorá bude umiestnená na ISIC kartu študenta. Na zadnú stranu fotografie je potrebné uviesť meno a

priezvisko dieťaťa.

Zápis pozostáva:

• výber cudzieho jazyka (anglický/nemecký)

• výber z predmetov etická výchova/náboženská výchova

• doklady k vybaveniu internátu

• informácie a postup k vybaveniu ISIC karty študenta

Dňa 11. 6. 2024 absolvovali žiaci 1.C triedy vychádzku k buste akademika prof. RNDr. Vladimíra Hajka, Dr. h. c.. Vychádzka bola zameraná na spoznávanie slovenskej inteligencie v oblasti matematiky a fyziky. Pred opustením školy si krátko spomenuli na prof. RNDr. Ondreja Šedivého, CSc., ktorý nás len nedávno opustil a taktiež sa zoznámili s akademikom prof., RND Jánom Jakubíkom DrSc.. Cestou trochu spoznali život a prácu akademika prof. RNDr. Dr. h. c. Dionýza Ilkoviča, DrSc. a po príchode k buste aj jeho študenta aj spolupracovníka akademika prof. RNDr. Vladimíra Hajka, Dr. h. c., o ktorom im porozprávala pani profesorka RNDr. Danica Studenovská, CSc. a následne ich sprevádzala priestormi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
- Fotogaléria TU -

V 1. kole prijímacieho konania 2024 sme naplnili stanovený počet prijatých uchádzačov, nemáme voľné miesta do 2. kola.

Dňa 31.05.2024 sa uskutočnilo vyhľadávanie podrobných geodetických bodov v lokalite Botanická záhrada, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.AG triedy. Žiaci si prezreli dané územie, vyhľadali podrobné geodetické body a naučili sa orientovať podľa mapy.
- Fotogaléria TU -