Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
004 IMG_1172 IMG_2034 img_0579

V dňoch 19. a 20. júna 2015 vybraní žiaci našej školy s pedagógmi absolvovali už tretiu literárnu exkurziu realizovanú v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce.
Viac informácií TU.

Dňa 23.júna 2015 v čase od 9.00 – 13.00 sa uskutoční na našej škole deň otvorených dverí.
Viac informácií TU.

V školskom roku 2014/2015 sa začala spolupráca medzi Materskou školou na Belehradskej ulici 6 v Košiciach a SPŠ stavebnou a geodetickou na Lermontovovej 1 v Košiciach.
Viac informácií TU.

Dňa 20. mája 2015 vo večerných hodinách sa vybraní žiaci školy s pedagógmi zúčastnili na divadelnom predstavení SLÁVA Radošinského naivného divadla, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Predstavenie bolo realizované v rámci projektu Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce.

Trpká cesta k svetskej sláve, utajený či skrytý smútok komikov. Ale aj nevšedný životný príbeh geniálneho amerického herca, komika a režiséra Bustera Keatona, u nás známeho aj pod menom Frigo – to všetko veľmi výrazne poslúžilo autorovi Stanislavovi Štepkovi (ktorý takisto z času na čas v Radošinskom naivnom divadle hrá aj úlohy komikov), aby napísal na základe spletitých životných osudov veľkého amerického klauna svoju prvú neradošinskú hru Sláva.
Stanislav Štepka vo svojej hre Sláva nechcel iba ilustrovať pútavý životný príbeh a cestu za slávou tohto jedinečného filmového tvorcu, ale najmä to iné, neprebádané a vábivé, čo svetská sláva prináša: rozčarovanie, trpkosť, dezilúzie, životné prehry a pády. A keďže dobová hra Sláva podáva javiskovú správu o ceste za slávou svetového komika, všetka tá trpká životná skúsenosť bola v novej inscenácii RND bohato vyvážená humorom, skvelou dobovou hudbou, piesňami, tanečnými a artistickými výstupmi.
Radošinské naivné divadlo spolu s tvorcami inscenácie (režisér Ondrej Spišák, dramaturgička Darina Abrahámová, scénograf Peter Čanecký, kostymérka Katarína Hollá, hudobný skladateľ Juraj Haško a producent Ladislav Hubáček) nám priniesli naozaj nevšedný umelecký zážitok.

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 14.05.2015
Viac informácií TU.
Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí žiaka sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Vzor odvolania voči rozhodnutiu RŠ o neprijatí žiaka na SŠ z dôvodu nedostatku miesta TU.