Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
xella_07_11_2023_2 podujatie_murcko_futbalstory_6-6-2023_3-1_0 DOD_SvF_TUKE_15.03.2023_7 sutaz_velkonocny_kosik_9_05-04-2023

V 1. kole prijímacieho konania 2024 sme naplnili stanovený počet prijatých uchádzačov, nemáme voľné miesta do 2. kola.

v dňoch:

05.06.2024 v čase od 8:00 – 16:30 hod.

06.06.2024 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

07.06.2024 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

a 10.06.2024 v čase od 8:00 – 14:00 hod. na sekretariáte školy.

Na zápise stačí účasť jedného zákonného zástupcu, žiak nemusí byť prítomný.

Na zápis je potrebné priniesť:

fotografiu dieťaťa (25×25 mm v počte 1 kus), ktorá bude umiestnená na ISIC kartu študenta. Na zadnú stranu fotografie je potrebné uviesť meno a

priezvisko dieťaťa.

Zápis pozostáva:

• výber cudzieho jazyka (anglický/nemecký)

• výber z predmetov etická výchova/náboženská výchova

• doklady k vybaveniu internátu

• informácie a postup k vybaveniu ISIC karty študenta

V dňoch 15. – 17.5. 2024 sa uskutočnil workshop partnerov projektu SECOVE – „Centrá odbornej excelentnosti pre udržateľnú energiu“ (ERASMUS+ projekt: Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence-SECOVE, projekt č. 101056201) v Porte, Portugalsko, zamerané na zvýšenie odborných znalostí učiteľov v oblasti udržateľnej energie. Slovensko reprezentovali partneri zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej a Technickej univerzity v Košiciach. Portugalskí partneri pripravili prednášky z oblasti energetických riešení osvetlenia v mestách a obciach, o výrobe a používaní ekologických obalových materiálov, energeticky inovatívnych riešení budov, o vegetatívnych strechách. Absolvovali sme exkurzie v budovách, ktoré využívajú udržateľnú energiu v podobe fotovoltaických panelov, navštívili sme distribučnú spoločnosť elektrickej energie, získavanej z veterných turbín a plávajúcich fotovoltaických panelov. V závere stretnutia sa pripomenuli termínované úlohy a program ďalšieho nadnárodného stretnutia partnerov v Španielsku v júly 2024.
Ak vás myšlienka projektu zaujala, viac sa môžete dozvedieť na: https://secove-project.eu/
- Fotogaléria TU -

3650 M staviteľstvo v zameraní architektúra a interiérový dizajn
3650 M staviteľstvo v zameraní pozemné staviteľstvo
3650 M staviteľstvo v zameraní priestorové plánovanie
3692 M geodézia, kartografia a kataster

Žiadame zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, aby čím skôr potvrdili nástup na štúdium zvolenej strednej škole.
Školám to pomôže promptne posúvať poradie prijímania uchádzačov.

Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie prijatých dňa 23.05.2024

Dňa 20.05.2024 sa uskutočnila rekognoskácia územia na prevádzkovanie praxe žiakov pre žiakov 1.AG triedy. Žiaci si prezreli cvičné bodové pole v Mestskom parku, oboznámili sa s jeho stabilizáciou a umiestnením, naučili sa orientovať podľa mapy a vyhľadať body v teréne.