Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_1110 kondas_majer imgp0408 imgp0099

Dňa 03.12 2015 v čase od 8.00 – 17.00 sa uskutoční na našej škole deň otvorených dverí.

Pod vedením koordinátora Mgr. Palenčárovej sa škola zapojila do informatickej súťaž
o počítačoch pri počítači – iBobor.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
Junior, ktorá je určená pre 1. a 2. ročník SŠ
Senior určená pre 3. a 4. ročník SŠ.
Viac informácií TU.

Dňa 5.11.2015 sa žiaci odboru 3692 M GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA 2.AG, 3.AG, 4.AG pod pedagogickým dozorom Ing. Hodermanovej, Ing. Hanušovskej a Ing. Hisirovej zúčastnili 23. SLOVENSKÝCH GEODETICKÝCH DNÍ V TRNAVE v priestoroch Holiday inn Trnava.
Viac informácií TU.

26. októbra 2015 k Medzinárodnému dňu školských knižníc PaedDr. Zuzana Tóthová, vyučujúca slovenského jazyka a literatúry, predstavila žiakom 1. ročníka priestory školskej knižnice, vyše osemtisíc titulov umeleckej a odbornej literatúry v nej, so žiakmi diskutovala o ich obľúbených knihách a o knihách povinného čítania na strednej škole.
Viac informácií TU.

Dňa 23. 10. 2015 žiaci 2. A triedy navštívili výstavu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, v Kultúrno-vzdelávacom centre na Pribinovej 1, inštalovanú pri príležitosti 200. výročia narodenia slovenského národného buditeľa Ľudovíta Štúra.
Viac informácií TU.