Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_1132 p1060488 IMG_1188 p1060480

Dňa 11.marca 2015 v čase od 9.00 – 14.00 sa uskutoční na našej škole deň otvorených dverí. Ponúkame jedinečnú príležitosť overiť si Vaše vedomosti zo slovenského jazyka a z matematiky. Príďte k nám otestovať sa a získate potrebnú sebadôveru na zvládnutie prijímacích pohovorov.

V školskom roku 2015/2016 otvárame aj nové zameranie odboru 3650 M 10 staviteľstvo- stavebný manažment: Manažment stavieb a podnikanie s realitami.
Bližšie informácie o odbore a vypĺňaní prihlášok tu.

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % (3 %) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % (3 %) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Klubu priateľov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, ktoré združuje ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01 Košice a s blízkym vzťahom k tejto škole a jej tradíciám. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % (3 %)!

Finančné prostriedky budú použité na:
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
skvalitnenie vybavenia školy
podporovanie aktivít žiakov a pedagógov školy
podporovanie kultúrnych a výchovných aktivít žiakov a pedagógov školy
podporovanie tradícií školy

Na stiahnutie :
tlačivo vo formáte pdf
tlačivo vo formáte rtf

Dňa 12. februára 2015 sa uskutočnila súťaž v rétorike. Súťaž každoročne organizuje predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov a zúčastňujú sa jej najlepší rečníci triednych kôl, žiaci štvrtého ročníka.
Viac informácií TU.

Dňa 11.2.2015 sa Miriam Eibenová, žiačka 2.A triedy zúčastnila krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, kde obsadila 3. miesto