Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
vescakova_country p1060486 img_0430 0000039173

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % (3 %) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % (3 %) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Klubu priateľov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, ktoré združuje ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01 Košice a s blízkym vzťahom k tejto škole a jej tradíciám. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % (3 %)!

Finančné prostriedky budú použité na:
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
skvalitnenie vybavenia školy
podporovanie aktivít žiakov a pedagógov školy
podporovanie kultúrnych a výchovných aktivít žiakov a pedagógov školy
podporovanie tradícií školy

Na stiahnutie :
Tlačivo vo formáte pdf
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2017-2018

Dňa 29. 1. 2018 sa najlepší študenti školy mohli osobne stretnúť s JUDr. Mariánom Gešperom, ktorý v novembri 2017 bol zvolený za predsedu Matice slovenskej ako historicky najmladší predseda.
Viac informácií TU.

Dňa 19.12.2017 sa žiaci 4.C pod vedením Ing. Márii Goňkovej zúčastnili exkurzie na Magistráte mesta Košíc – na referáte ÚHA, ktorá bola zameraná na prehĺbenie a upevnenie preberanej učebnej látky z oblasti – územné plánovanie.
Viac informácií TU.

Dňa 18. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike.
Viac informácií TU.