Kam na strednú
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1155 moscakova chorvat2 img_1060

Pondelok 11.30 – 13.30
Utorok 11.30 – 13.30
Streda 11.30 – 13.30
Štvrtok 10.30 – 12.30

Posledný deň na odhlasovanie je 24.6.2022

Dňa 24.03.2022, 25.04.2022 a 12.05.2022 v zmysle spolupráce SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach a TUKE SF sa 17 žiakov 1.A zúčastnilo laboratórnych skúšok v súlade s tematickým plánom predmetu STM cv., ktoré zorganizovala a s nimi sa zúčastnila Ing. Mária Goňková.- Viac informácií TU -

Od 30.05.2022 do 3.06.2022 sa žiaci 1. ročníka odboru staviteľstvo pod vedením pedagogického dozoru zúčastnili odborných exkurzií.- Viac informácií TU -

V 1. kole prijímacieho konania bolo prijatých 70 uchádzačov v súlade s plánom výkonov stanoveným MŠVVaŠ SR a KSK.
Škola nemá žiadne voľné miesta do 2. kola.

Dňa 31.05.2022 sa žiaci 1.AG triedy odboru geodézia, kartografia a kataster zúčastnili súťaže, ktorej náplňou bola úprava teodolitu na stanovisku, t.j. presná centrácia a horizontácia teodolitu nad bodom, pričom sa meral čas.- Viac informácií TU -