Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0317 img_0992 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 011

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % (3 %) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % (3 %) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Klubu priateľov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, ktoré združuje ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01 Košice a s blízkym vzťahom k tejto škole a jej tradíciám. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % (3 %)!

Finančné prostriedky budú použité na:
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
skvalitnenie vybavenia školy
podporovanie aktivít žiakov a pedagógov školy
podporovanie kultúrnych a výchovných aktivít žiakov a pedagógov školy
podporovanie tradícií školy

Na stiahnutie :
Tlačivá

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, Košice oznamuje, že od 14.2.2019 do 15.2.2019 budú mať žiaci školy z dôvodu vysokého počtu chorých žiakov chrípkové prázdniny. Riadne vyučovanie začne po zimných prázdninách 25.2.2019.
V ŠJ sa v tieto dni nepodáva strava.

7. februára 2019 sa žiaci 4.C triedy, odboru Staviteľstvo – zamerania Architektúra a interiérový dizajn, zúčastnili odbornej exkurzie na Magistráte mesta Košice – Referát: Útvar hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48, zameranej na tému Územné plánovanie a Územný plán mesta Košice.
Viac informácií TU.

Dňa 06.02.2019 žiaci 3.AG triedy absolvovali exkurziu – prehliadku stálej expozície banská štôlňa v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.
Viac informácií TU.