Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_1102 imgp0138 006 IMG_1190

Riaditeľstvo školy vyhlasuje od 13.6.2019 skrátené vyučovanie do 12.30 hod. z dôvodu vysokých teplôt. Toto rozhodnutie platí minimálne do 17.6.2019.
Vydávanie obedov bude do 13.30 hod.

Myslíte si, že pre predĺženie platnosti preukazu v doprave Vám stačí poslať 3 eurovú SMS? Nie je to celkom tak.
Viac informácií TU.

- 3650 M staviteľstvo- architektúra a interiérový dizajn – Viac informácií TU -
- 3650 M staviteľstvo- pozemné staviteľstvo – Viac informácií TU -
- 3692 M geodézia, kartografia a kataster – Viac informácií TU -

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v pracovných dňoch od 24.5.2019 do 28.5.2019 v čase od 7.30 do 14.30 na sekretariáte školy.
Prosíme rodičov, aby k zápisu na štúdium priniesli Zápisný lístok vydaný základnou školou.
Zároveň prosíme rodičov žiakov, ktorí už nemajú záujem o štúdium na našej škole a sú vo vyššie uvedených zoznamoch uvedení ako „prijatý/á“, aby o tom čo najskôr informovali vedenie školy na tel. čísle 055/6325411.

V dňoch 6.5-11.5.2019 sa 22 žiakov 1. – 4.ročníka Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, Košice, zúčastnili 6-dňového poznávacieho zájazdu do Londýna, VB.
Viac informácií TU.

Prosím stravníkov ktorí sa počas prevádzkovej praxe nebudú stravovať v školskej jedálne, aby sa individuálne z obedov vyhlásili, nespoliehajte sa na hromadné odhlasovanie.