Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_1147 012 006 p1040624

Dňa 28.3.2017 t.j. v utorok sa v školskej jedálni variť nebude, všetci stravníci sú v tento deň odhlásení.

Podmienky prijímacieho konania / kritériá / SPŠ stavebnej a geodetickej Lermontovova 1, Košice na školský rok: 2017/2018.
Viac informácií TU.

Dňa 23.02.2017 sa uskutočnilo školské kolo 39. ročníka SOČ.
Viac informácií TU.

Dňa 1.marca 2017 v čase od 8.00 – 14.00 sa uskutoční na našej škole deň otvorených dverí. Ponúkame jedinečnú príležitosť overiť si Vaše vedomosti zo slovenského jazyka a z matematiky. Príďte k nám otestovať sa a získate potrebnú sebadôveru na zvládnutie prijímacích pohovorov.

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % (3 %) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % (3 %) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Klubu priateľov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, ktoré združuje ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01 Košice a s blízkym vzťahom k tejto škole a jej tradíciám. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % (3 %)!

Finančné prostriedky budú použité na:
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
skvalitnenie vybavenia školy
podporovanie aktivít žiakov a pedagógov školy
podporovanie kultúrnych a výchovných aktivít žiakov a pedagógov školy
podporovanie tradícií školy

Na stiahnutie :
Tlačivo vo formáte pdf
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2016-2017