Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1205 imgp0149 IMG_1194 imgp0015

Archive for the ‘Oznamy’ Category

V dňoch 25. až 26. septembra sa v Košiciach odohrá najväčší HERNO-TECHNOLOGICKÝ FESTIVAL NA VÝCHODNOM SLOVENSKU CAMEFAIR 2021 s podporou Košického samosprávneho kraja a predsedu KSK. Viac informácií TU.

1. skupina  od 11,30 – 11,45    žiaci 1.ročníkov  SPŠSaG

2. skupina  od 12,00 – 12,20     žiaci a učitelia  SZŠ

3. skupina  od 12,25 – 12,40   žiaci 3.ročníkov SPŠSaG

4. skupina  od 12,45 – 13,05  žiaci a zamestnanci ŠUP

5. skupina   od 13,10 – 13,25 pedagogickí  a nepedagogickí zamestnanci SPŠSaG

6. skupina od 13,30 – do 14.10  žiaci 2. a 4. ročníkov SPŠSaG pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci SPŠSaG.

Dodatok k prevádzkovému poriadku č.2  COVID-19

Na základe manuálu pre stredné školy vypracovaného Ministerstvom školstva SR  pre úsek školské stravovanie sa upravuje stravovanie od 1.9.2020.

  • V ŠJ sa stravujú žiaci a zamestnanci SPŠSaG, ŠUP, SZŠ
  • Pri vstupe do jedálne platí pravidlo ROR /rúška, odstup, ruky-dezinfekcia/
  • Stravníci /žiaci/ prichádzajú do jedálne v sprievode pedagogického dozoru
  • Konzumácia obeda len v jedálni / nie do obedárov/
  • Obedy vydáva personál kuchyne v rukaviciach vrátane čistých príborov. /žiaci si sami jedlo nedokladajú a neberú ani príbory/
  • Stravujú sa len zamestnanci škôl bez cudzích stravníkov

Dňa 16.6.2021 žiaci 2.A triedy so zameraním na pozemné staviteľstvo pod vedením Ing. M. Goňkovej a v sprievode stavbyvedúceho uskutočnili obhliadku rozostavaného bytového domu KZC Residence na rohu Rastislavovej a Kukučínovej ulici.Viac informácií TU.

V 1. kole prijímacieho konania bolo prijatých 65 uchádzačov v súlade s plánom výkonov stanoveným MŠVVaŠ SR a KSK.
Škola nemá žiadne voľné miesta do 2. kola.
Schválené na pedagogickej rade 2.6.2021

architektúra a interiérový dizajn
pozemné staviteľstvo
geodézia, kartografia a kataster