Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
volejbal_chlapcov_20231020_113646 IMG_1175 prvej-pomoci_1 sutaz_strongman_20-03-2024_1

Archive for the ‘Školské aktivity’ Category

Dňa 17.06.2024 sa uskutočnila exkurzia výškové bodové pole Košice, ktorej sa zúčastnili žiaci 3.AG triedy. Žiaci si pozreli výškové body v centre mesta.
- Fotogaléria TU -

Dňa 11. 6. 2024 absolvovali žiaci 1.C triedy vychádzku k buste akademika prof. RNDr. Vladimíra Hajka, Dr. h. c.. Vychádzka bola zameraná na spoznávanie slovenskej inteligencie v oblasti matematiky a fyziky. Pred opustením školy si krátko spomenuli na prof. RNDr. Ondreja Šedivého, CSc., ktorý nás len nedávno opustil a taktiež sa zoznámili s akademikom prof., RND Jánom Jakubíkom DrSc.. Cestou trochu spoznali život a prácu akademika prof. RNDr. Dr. h. c. Dionýza Ilkoviča, DrSc. a po príchode k buste aj jeho študenta aj spolupracovníka akademika prof. RNDr. Vladimíra Hajka, Dr. h. c., o ktorom im porozprávala pani profesorka RNDr. Danica Studenovská, CSc. a následne ich sprevádzala priestormi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
- Fotogaléria TU -

Dňa 31.05.2024 sa uskutočnilo vyhľadávanie podrobných geodetických bodov v lokalite Botanická záhrada, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.AG triedy. Žiaci si prezreli dané územie, vyhľadali podrobné geodetické body a naučili sa orientovať podľa mapy.
- Fotogaléria TU -

V dňoch 27.-31. 5. 2024 sa trieda 1.B zúčastnila odborných exkurzií.
Prvý deň navštívili cementáreň DANUCEM v Turni nad Bodvou, kde boli oboznámení s jednotlivými štádiami procesu výroby cementu. Okrem toho mali možnosť vyviezť sa na výmenník do výšky 106 metrov, odkiaľ mohli vidieť jednotlivé časti cementárne vrátane odľahlejších lomov.
Druhý deň exkurzií žiakom v betonárni na Teplárenskej 2 ukázali priestory betonárne, vysvetlili proces miešania betónu a upozornili ich na riziká reklamácií betónu a možné využitie betónu odmietnutého zákazníkom a možností jeho recyklácie.
Tretí deň žiaci navštívili Laboratória COLAS, kde videli zariadenia na testovanie betónu a asfaltu, proces testovania pevnosti materiálu v tlaku a ťahu (ohybom).
Vo štvrtok ich autobus priviezol do Kameňolomu Maglovec vo Vyšnej Šebastovej, kde videli spracovanie kameňa od ťažby až po triedenie na prach o veľkosti 0,0125mm.
Exkurzie zakončili v spoločnosti Kerkotherm, ktorá vyrába keramické kachle. Boli oboznámení s celým procesom výroby kachlí a ich vlastnosťami. Nadšenci si mohli pozrieť aj rôzne typy glazúr.
- Fotogaléria TU -

Dňa 27.05.2023 sa žiaci 1.AG triedy odboru geodézia, kartografia a kataster zúčastnili súťaže, ktorej náplňou bola úprava teodolitu na stanovisku, t.j. presná centrácia a horizontácia teodolitu nad bodom, pričom sa meral čas.
Víťazom srdečne blahoželáme.
1.miesto: Filip Haraj
2.miesto: Matias Skokan
3.miesto: Tomáš Zahornacký
- Fotogaléria TU -