Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_0362 img_0471 IMG_2009 013

Archive for the ‘Školské aktivity’ Category

Od 29.5. do 2.6.2017 sa žiaci 1. ročníka odboru staviteľstvo pod vedením pedagogického dozoru Mgr. Palenčárovej, RNDr. Fuzerovej PhD., Mgr. Jenčíkovej, Mgr. Gombitovej, Mgr. Feilovej, Ing. Kovaříkovej, Ing. Arch. Bobčákovej, Ing. Balunovej a Ing. Goňkovej zúčastnili odborných exkurzií.
Viac informácií TU.

Dňa 25.05.2016 sa žiaci 1.AG triedy zúčastnili súťaže – geodetický dvojboj. Súťaž spočívala v najrýchlejšej centrácii a horizontácii prístroja.
Viac informácií TU.

Dňa 12.5.2017 sa žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach zúčastnili poznávacieho zájazdu do Osvienčima v Poľsku.
Viac informácií TU.

Žiaci 3.AG triedy sa dňa 12.05.2017 zúčastnili prehliadky priehrady – vodnej nádrže Bukovec.
Viac informácií TU.

Dňa 28.04.2017 sa žiaci 3.AG triedy zúčastnili na odbornej exkurzii na Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave – Oddelenie fotogrametrie Prešov.
Viac informácií TU.