Kam na strednú
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
OLYMPUS DIGITAL CAMERA p1060483 img_0397 img_0363

Archive for the ‘Školské aktivity’ Category

Dňa 23.05.2022 sa uskutočnila rekognoskácia územia pre prevádzkovanie sústredenej praxe, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.AG triedy. Žiaci si prezreli cvičné územie v Mestskom parku, oboznámili sa s rozmiestnením a stabilizáciou bodového poľa, naučili sa orientovať podľa mapy a vyhľadať body v teréne.- Viac informácií TU -

Dňa 20.5.2022 sa trieda 3.A, pod vedením Ing. Kováčovej zúčastnila odbornej exkurzie vodného diela Ružín, ktoré je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., odštepný závod Košice. Pracovník podniku Ing. Miroslav Kontúr nás sprevádzal celou exkurziou.- Viac informácií TU -

Dňa 18.05.2022 boli vyhodnotené zberové aktivity na našej škole.- Viac informácií TU -

Dňa 09.05.2022 sa uskutočnila aktivita zameraná na zber voľne pohodeného odpadu v lokalite Anička.- Viac informácií TU -

Dňa 04.05.2022 sa žiaci 2.AG a 3.AG odboru geodézia, kartografia a kataster zúčastnili exkurzie na vodnej nádrži Bukovec.- Viac informácií TU -