Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_0357 imgp0329 IMG_1168 img_0471

Vedúci klubu: Mgr. Andrea Šaršanová

Členovia klubu: PaedDr. Zuzana Tóthová

Členovia klubu vyučujú predmet slovenský jazyk a literatúra v týchto triedach:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1.B,1.C, 2.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B Mgr. Andrea Šaršanová
1.A, 2.B, 2.C, 3.A, 4.C PaedDr. Zuzana Tóthová

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

SJL

 • zlepšovať pravopisnú úroveň žiakov a ich čitateľskú gramotnosť
 • formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít, v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc pripraviť pre žiakov školy zaujímavé podujatie
 • pokračovať v tradícii vydávania školského časopisu, uskutočňovať na škole súťaž v rétorike, recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
 • navštíviť so žiakmi v rámci krúžkovej činnosti vybrané divadelné predstavenia v ŠD Košice
 • pripraviť žiakov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
 • zorganizovať exkurziu pre žiakov 1. ročníka do vedeckej knižnice
 • vypracovať, zrealizovať a vyhodnotiť vstupné testy pre žiakov 1. ročníka
 • vypracovať požiadavky na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry a sériu testov na prijímacie pohovory
 • zapojiť žiakov 3. ročníka do SOČ

Exkurzie, súťaže a aktivity klubu slovenského jazyka

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
december Súťaž v rétorike To
marec Hviezdoslavov Kubín Ša
jún Exkurzia do vedeckej knižnice 1. ročník To, Ša
Slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka To

Krúžková činnosť

 1. Mgr. Andrea Šaršanová  – Krúžok ruského jazyka, Klub filmového diváka
 2. PaedDr. Zuzana Tóthová – Klub priateľov divadla, Školský časopis