Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0152 odborna_exkurzia_04-12-06-12-2023_4_0 imgp0300 dek_15_11_23_ka2

Vedúci klubu: Mgr. Andrea Šaršanová

Členovia klubu: PaedDr. Zuzana Tóthová

Členovia klubu vyučujú predmet slovenský jazyk a literatúra v týchto triedach:

PREDMET ROČNÍK PEDAGÓG
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1.A,AG, 1.C, 2.B, 3.B, 3.C, 4.A,AG, 4.B Mgr. Andrea Šaršanová
1.B, 2.A,AG, 2.C, 3.A,AG, 3.C, 4.C PaedDr. Zuzana Tóthová

Úlohy dané charakterom predmetu so stálou platnosťou počas školského roka

SJL

  • zlepšovať pravopisnú úroveň žiakov a ich čitateľskú gramotnosť
  • formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc pripraviť pre žiakov školy zaujímavé podujatie.
  • pokračovať v tradícii vydávania školského časopisu
  • podieľať sa na organizovaní rozlúčky so žiakmi 4.ročníka
  • uskutočňovať na škole súťaž v rétorike, recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
  • pripraviť žiakov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
  • vypracovať, zrealizovať a vyhodnotiť vstupné testy pre žiakov 1. ročníka
  • vypracovať sériu testov na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry
  • zorganizovať exkurziu pre žiakov 1.ročníka do vedeckej knižnice

Exkurzie, súťaže a aktivity Klubu slovenského jazyka a literatúry

MESIAC ÚLOHA PEDAGÓG
október Podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc To, Ša
december Súťaž v rétorike To
marec Hviezdoslavov Kubín Ša
jún Exkurzia do vedeckej knižnice 1. ročník To, Ša
Slávnostná rozlúčka so žiakmi 4.ročníka To, Ša, Kč