Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
SAMSUNG DIGITAL CAMERA imgp0258 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 012
DodávateľObjednávateľNázov zmluvy a čísloPopis predmetu zmluvyHodnota predmetu zmluvy v € s DPHDátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia
Odovzdávajúci:
Stredná odborná škola Jána Bocatia
Bocatiova č.1
040 01 Košice
Zastúpený:
Mgr.Ján Miglec,riaditeľ
IČO: 35 570 172
Preberajúci:
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Lermontovova 1
040 01 Košice
Zastúpený:
Ing.Michal Mitrik,PhD.
riaditeľ
IČO: 00 161 764
Zmluva o prevode správy majetku Košického samosprávneho kraja
uzavretá podľa paragrafu 6a ods.3 zákona č.446/2001 Z.z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Dlhodobý hmotný majetok
a drobný hmotný majetok
pre ŠJ
Celková obstarávacia cena predmetu prevodu správy je 24 634,44 Eur19.08.201619.08.2016