Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_0369 20190709_112029 20190709_112515 IMG_1194

Členovia Rady školy pri SPŠ stavebnej a geodetickej

na Lermontovovej 1 v Košiciach

zástupcovia pedagogických zamestnancov: Ing. Dagmar Grancová
Mgr. Renáta Palenčárová
zástupca nepedagogických zamestnancov: Magdaléna Györiová, DiS
zástupca žiakov: Daša Ilišková
zástupcovia rodičov žiakov: Ing. Liliana Šmajdová
Róbert Híreš
Ing. Martina Gomolčáková
poslanci Zastupiteľstva KSK: Ing. Vladimír Saxa
RNDr. Martin Smrčo
zástupca zriaďovateľa: Ing. arch. Anna Mareková
zástupca stavovskej organizácie: Ing. Anton Klembara

ŠTATÚT RADY ŠKOLY