Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1185 imgp0082 003 p1060479

Členovia Rady školy pri SPŠ stavebnej a geodetickej

na Lermontovovej 1 v Košiciach

zástupcovia pedagogických zamestnancov: Ing. Dagmar Grancová
Mgr. Renáta Palenčárová
zástupca nepedagogických zamestnancov: Magdaléna Györiová, DiS
zástupca žiakov: Daniela Miklošová
zástupcovia rodičov žiakov: Liliana Šmajdová
Róbert Híreš
Ing. Jozef Haborák
poslanci Zastupiteľstva KSK: Ing. Vladimír Saxa
RNDr. Martin Smrčo
zástupca zriaďovateľa: Ing. arch. Anna Mareková
zástupca stavovskej organizácie: Ing. Vincent Dulina

ŠTATÚT RADY ŠKOLY