Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
matematicka_olympiada_30-1-2024-2 env-aktivita_den-zeme_02-05-2024_2 img_0178 sustredena_prax3-ag_5-9-11-9-2023_3

Členovia Rady školy pri SPŠ stavebnej a geodetickej

na Lermontovovej 1 v Košiciach

zástupcovia pedagogických zamestnancov: Ing. Dagmar Grancová
Mgr. Renáta Palenčárová
zástupca nepedagogických zamestnancov: Magdaléna Györiová, DiS
zástupca žiakov: Juliana Zubková
zástupcovia rodičov žiakov: Ing. Jana Lopatníková, PhD.
Mgr.Jana Bakalárová
Mgr. Jana Franko
poslanci Zastupiteľstva KSK: RNDr. Martin Smrčo
zástupca zriaďovateľa: Judr. Jana Šepeľová
.                                                                                          Mgr. Marián Horenský, PhD.
zástupca stavovskej organizácie: Ing. Anton Klembara

ŠTATÚT RADY ŠKOLY