Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
001 002 img_0508 moscakova
Názov miestnosti Skratka Kmeňová učebňa
telocvična veľká tevv
telocvičňa gymnastická tevg
U102 – multimediálna učebňa U102 2.A
U11 – multimediálna učebňa U11 3.B
U14 – multimediálna učebňa U14 2.C
U15 – počítačová učebňa geodézie U15
U20 – interaktívna učebňa U20
U23 – interaktívna učebňa U23
U24 – jazykové laboratórium U24
U28 – multimediálna učebňa U28 1.A
U31 – fyzikálne laboratórium U31
U32 – interaktívna učebňa staviteľstva U32
U46 – multimediálna učebňa U46 3.C
U5 – interaktívna učebňa U5
U6 – laboratórium praxe PST U6
U7 – interaktívna učebňa geodézie U7
U79 – multimediálna učebňa U79 3.A
U88 – multimediálna učebňa U88
U90 – multimediálna učebňa U90 4.A
U91 – multimediálna učebňa U91 4.B
U93 – multimediálna učebňa U93 4.C
U95 – multimediálna učebňa U95 2.B
U99 – multimediálna učebňa U99 1.C
U84 – multimediálna učebňa U84 1.B
posilňovňa pos