Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
chorvat IMG_1174 img_1102 sic
ČASOVÁ ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA
Vyuč. hodina trvanie prestávka
0 7.10 – 7.55 7.55 -8.00
1 8.00 – 8.45 8.45 – 8.50
2 8.50 – 9.35 9.35 – 9.45
3 9.45 – 10.30 10.30 – 10.45
4 10.45 – 11.30 11.30 – 11.40
5 11.40 – 12.25 12.25 – 12.45 prvá obedňajšia prestávka
6 12.45 – 13.30 13.30 – 13.50 druhá obedňajšia prestávka
7 13.50 – 14.35 14.35 – 14.45
8 14.45 – 15.30 15.30 – 15.35
9 15.35 – 16.20 16.20 – 16.25
10 16.25 – 17.10
REŽIM DŇA
Školská budova sa otvára ráno o 6.00 hod.
Školská budova sa zatvára večer o 19.30 hod.
Budova školy je zatvorená od 7.55hod. – 14.35 hod.