Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
img_0171 imgp0088 OLYMPUS DIGITAL CAMERA p1060484
riaditeľ školy Ing. Michal Mitrik PhD.
zástupca riaditeľa školy RNDr. Martina Semešiová
Ing. Eva Liptáková
vedúci odbornej praxe Ing. Mária Goňková,
Ing. Dagmar Grancová
výchovný poradca, kariérny poradca Mgr. Renáta Jenčíková
predseda ZO OZ PŠaV Ing. Dagmar Grancová
predsedovia MU a PK
predseda PK spoločenskovedných predmetov Mgr. Adriana Kučerová
predseda PK prírodovedných predmetov a informatiky Mgr. Renáta Palenčárová
predseda PK staviteľstva Ing. Zdenka Kováčová
predseda MZ triednych učiteľov Ing. Magdaléna Majtnerová
ekonómka školy p. Magdaléna Györiová, DiS
mzdárka, personalista školy p. Jolana Nagyová
sekretariát školy p. Iveta Kleinová
vedúca školskej jedálne Mgr. Katarína Timková
údržbár p. Andrej Hudaček
správca siete Ing. Oliver Máriássy
Na škole je 23 interných učiteľov + trojčlenné vedenie školy 2 učitelia na skrátený úväzok
ROZDELENIE SLUŽIEB NA ŠKOLE
Stránkové hodiny sú denne: 7.30 – 8.00 hod
10.30 – 11.00 hod
14.00 do 15.30 hod.
Pondelok: RNDr. Martina Semešiová
Utorok: Ing. Michal Mitrik PhD.
Streda: Ing. Eva Liptáková
Štvrtok: Ing. Eva Liptáková
Piatok: RNDr. Martina Semešiová
Výchovný poradca:                                                        streda 8.50 – 10.30  hod.
Ekonomické oddelenie 8.00 – 15.30 hod