Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
mily kvapka_krvi_29.11.2022_2 img_0165 015
riaditeľ školy Ing. Michal Mitrik PhD.
zástupca riaditeľa školy Mgr. Renáta Jenčíková
Ing. Eva Liptáková
vedúci odbornej praxe Ing. Mária Goňková
výchovný poradca, kariérny poradca Mgr. Renáta Jenčíková
predseda ZO OZ PŠaV Ing. Dagmar Grancová
predsedovia MU a PK
predseda PK spoločenskovedných predmetov Mgr. Adriana Kučerová
predseda PK staviteľstva Ing. Zdenka Kováčová
predseda MZ triednych učiteľov Ing. Mária Sabolová
ekonómka školy p. Magdaléna Györiová, DiS
mzdárka, personalista školy p. Jolana Nagyová
účtovníčka p. Marika Györiová
sekretariát školy Ing. Katarína Slepáková
vedúca školskej jedálne Mgr. Katarína Timková
údržbár p. Vladimír Kovalčin
správca siete Ing. Oliver Máriássy
ROZDELENIE SLUŽIEB NA ŠKOLE
Stránkové hodiny sú denne: 7.30 – 8.00 hod
10.30 – 11.00 hod
14.00 do 15.00 hod.
Pondelok: Ing. Eva Liptáková
Utorok: Ing. Eva Liptáková
Streda: Ing. Michal Mitrik PhD.
Štvrtok: Mgr. Renáta Jenčíková
Piatok: Mgr. Renáta Jenčíková
Výchovný poradca: streda 10.30-12.00  hod.
Ekonomické oddelenie 08.00-15.00 hod