Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
sprava_-prax_1-ag_26-05-2023_vyhliadkova-veza_5-1 ekoplagat_07.12.2022_07 20190709_112846 014

SPŠ stavebná a geodetická Košice

pripravuje absolventov pre výkon technicko-hospodárskych  funkcií v oblasti stavebníctva – pozemné stavby, stavebný manažment, záhradná a krajinná tvorba, rekonštrukcie a adaptácie budov,  geodézia, kartografia a kataster. Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť schopnú uplatniť sa na dynamicky meniacom sa trhu práce. Absolvent je schopný logicky myslieť, samostatne pracovať, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách, po získaní praxe aj ako živnostník. Má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami humanizmu, demokracie a má získať také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopnosti, aby sa lepšie uplatnil na pracovnom trhu na Slovensku, ale aj v rámci EÚ.

Absolventi sú pripravení aj na vysokoškolské štúdium, najmä technického zamerania