Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
kolenie_bim_projektovanie_12-13-2-2024-1 ex_dod_tuke_22_11_2023_5 zbierka_biela_pastelka_22-09-2023_5 ex_bod_pole_sept_2023_2

ŠKOLSKÝ PARLAMENT

Školský parlament reprezentuje žiakov strednej školy, zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy, vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, predkladá vedeniu svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov i navonok, podporuje vzájomné porozumenie a účasť študentov na školských akciách.

V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 PRACUJE ŠKOLSKÝ PARLAMENT V ZLOŽENÍ:

Predseda ŠP:                        Júlia Zubková

Podpredseda ŠP:                Diana Vajdová

Tajomník:                              Lenka Kúdelková

Grafik:                                  Katarína Adamová, Oleksandr Lemak

Pokladník:                            Cynthia Victoria Bobalová, Pavol Valko

Nástenkár:                            Daniela Rendeková, Kristián Kardoš

Fotograf:                               Emma Göblová, Simon Jakub

Koordinátor ŠP:                     Ing. Marianna Hanušovská

AKTIVITY :

-          Biela pastelka

-          Študentská a Valentínska kvapka krvi

-          Hodina deťom

-          Červené stužky

-          Deň narcisov

-          PRO EDUCO

-          Úprava hrobu Rumana

SÚŤAŽE:

-          Deň zdravej výživy

-          Strongman

-          Halloween – vyrezávanie tekvíc

-          Súťaž o naj stromček

-          Zdobenie perníkov

-          Balenie darčekov

-          Veľkonočný košík

-          Deň mlieka

-          Stavbárska štafeta pre zdravie

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRI SPŠ STAVEBNEJ A GEODETICKEJ, LERMONTOVOVA 1, KOŠICE