Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1060462 IMG_1160 borzova2 imgp0100
DodávateľObjednávateľNázov zmluvy a čísloPopis predmetu zmluvyHodnota predmetu zmluvy v € s DPHDátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia
Mgr.Milan Veliký
samostane hospodariaci roľník
Nižná Kamenica 48
044 45
IČO: 31 273 556
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
040 01 Košice
Rámcová zmluva č.4/2012
O obchodnej spolupráci a
o kúpe a predaji tovaru
Zabezpečenie dodávok
výberových konzumných zemieakov pre ŠJ
01.01.201202.01.2012
Mäso-údeniny
Letná 8
044 20 Malá Ida
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
040 01 Košice
Regionálna zmluva o dodávke tovaru uzatvorená podľa paragrafu 409 a nasl.OZDodávka mäsa a mäsových výrobkov podľa
objednávky kupujúceho
02.01.201202.01.2012
BESSTER,s.r.o.
Slovenská 17
080 01 Prešov
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
040 01 Košice
Kúpna zmluva uzatvorená podľa paragrafu 409 OZ
s podmienkami predaja
medzi zmluvnými stranami
Zabezpečenie dodávok potravinárskeho tovaru,
mlieka a mliečnych výrobkov. Ide o pravidelné dodávky na miesto dodania-adresa kupujúceho,ktoré budú konkretizované formou objednávok zo strany kupujúceho telefonicky
02.01.201202.01.2012
Tofako,s.r.o.
Sečovce
Družstevná 7
078 01
IČO: 31 653 855
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
040 01 Košice
Kúpna zmluva č. 02/2012Dodávka pekárenských výrobkov pre ŠJ03.01.201204.01.2012
VARDAR-CHRISTOV LUBOMIR-export-import
Starozagorská 39
Košice
IČO: 40 410 200
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
040 01 Košice
Kúpna zmluvaDodávka a predaj ovocia,
zeleniny a zemiakov pre ŠJ
06.01.201206.01.2012
HOaPE FAMILY,s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad-Matejovce
SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1
040 01 Košice
Kúpno-predajná zmluva
uzatvorená v zmysle paragrafu 409 a nasl.
OZ medzi zmluvnými stranami
Dodávka tovaru včítane dokladov vzťahujúcich sa na tovar podľa objednávky kupujúceho07.01.201207.01.2012