Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
exkurzia_vyskove_BP_17.06.2024_6 geodet_zrucnost_29.11.2022-4 img_0642 europska_noc_vysumnikov_29_09_2023_8

V dňoch 1. – 3.7. 2024 sa uskutočnilo 3. nadnárodné projektové stretnutie partnerov projektu SECOVE – „Centrá odbornej excelentnosti pre udržateľnú energiu“ (ERASMUS+ projekt: Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence-SECOVE, projekt č. 101056201) a dvojdňová konferencia v San Sebastian, Španielsko. Slovensko reprezentovali partneri zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej Mgr. Kučerová, Ing. Krózser a Technickej univerzity v Košiciach. Projektové stretnutie bolo zamerané na zhodnotenie výsledkov za predchádzajúce obdobie, prebehla diskusia o úlohách v ďalšom období. Prvý deň konferencie ponúkol partnerom projektu prednášky o odbornom vzdelávaní v Španielsku, Indii, úlohe žien v digitálnej oblasti. Ďalší deň boli predstavené VET projekty Erasmus + DIGITAL TWIN, ROMOTICS, AIRinVET. Konferencia bola ukončená diskusiou za okrúhlym stolom o pozícii odborného vzdelávania v rôznych európskych ekosystémoch.
Ak vás myšlienka projektu zaujala, viac sa môžete dozvedieť na: https://secove-project.eu/
- Fotogaléria TU -

Dňa 17.06.2024 sa uskutočnila exkurzia výškové bodové pole Košice, ktorej sa zúčastnili žiaci 3.AG triedy. Žiaci si pozreli výškové body v centre mesta.
- Fotogaléria TU -

v dňoch:

05.06.2024 v čase od 8:00 – 16:30 hod.

06.06.2024 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

07.06.2024 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

a 10.06.2024 v čase od 8:00 – 14:00 hod. na sekretariáte školy.

Na zápise stačí účasť jedného zákonného zástupcu, žiak nemusí byť prítomný.

Na zápis je potrebné priniesť:

fotografiu dieťaťa (25×25 mm v počte 1 kus), ktorá bude umiestnená na ISIC kartu študenta. Na zadnú stranu fotografie je potrebné uviesť meno a

priezvisko dieťaťa.

Zápis pozostáva:

• výber cudzieho jazyka (anglický/nemecký)

• výber z predmetov etická výchova/náboženská výchova

• doklady k vybaveniu internátu

• informácie a postup k vybaveniu ISIC karty študenta

Dňa 11. 6. 2024 absolvovali žiaci 1.C triedy vychádzku k buste akademika prof. RNDr. Vladimíra Hajka, Dr. h. c.. Vychádzka bola zameraná na spoznávanie slovenskej inteligencie v oblasti matematiky a fyziky. Pred opustením školy si krátko spomenuli na prof. RNDr. Ondreja Šedivého, CSc., ktorý nás len nedávno opustil a taktiež sa zoznámili s akademikom prof., RND Jánom Jakubíkom DrSc.. Cestou trochu spoznali život a prácu akademika prof. RNDr. Dr. h. c. Dionýza Ilkoviča, DrSc. a po príchode k buste aj jeho študenta aj spolupracovníka akademika prof. RNDr. Vladimíra Hajka, Dr. h. c., o ktorom im porozprávala pani profesorka RNDr. Danica Studenovská, CSc. a následne ich sprevádzala priestormi Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
- Fotogaléria TU -

V 1. kole prijímacieho konania 2024 sme naplnili stanovený počet prijatých uchádzačov, nemáme voľné miesta do 2. kola.