Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1161 dod_ufv_11-11-2023-3 DOD_SvF_TUKE_15.03.2023_5 imgp0259

výchovný poradca :  PhDr. Miroslav Sopoliga

č. dv. 25, 64

konzultačné hodiny : utorok  9:40 – 12:45

príp. podľa dohody

konzultačný deň pre žiakov : utorok

tel. : 055/632 54 11

e-mail : miroslav.sopoliga@stavke.sk


Výchovný poradca ponúka:

  • poradenstvo pri riešení problémov žiakov v ich osobnostnom, vzdelávacom a profesijnom vývine,
  • poradenstvo pri riešení náročných životných situácií, zvládania stresových a záťažových situácií,
  • prevenciu delikvencie, závislosti a sociálno-patologických javov.
  • Osobitnú pozornosť venuje:
  • žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (dyslektikom, dysgrafikom …).
  • Výchovný poradca spolupracuje:
  • s vedením školy, triednymi učiteľmi, ostatnými pedagógmi školy a kontaktnou školskou psychologičkou  a z Centrom poradenstva a prevencie CPP na Karpatskej ulici č. 8 v Košiciach, v prípade potreby zabezpečí bezplatné a diskrétne poradenstvo,