Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1060448 IMG_1202 img_0978 imgp0402

výchovný poradca : Mgr. Renáta Jenčíková,

č. dv. 25, 109

konzultačné hodiny : štvrtok  10.30-13.30,

príp. podľa dohody

konzultačný deň pre žiakov : štvrtok

tel. : 055/632 54 11

e-mail : renetajc@gmail.com


Výchovný poradca ponúka:

  • poradenstvo pri riešení náročných životných situácií, zvládania stresových a záťažových situácií,
  • prevenciu delikvencie, závislosti a sociálno-patologických javov.

Osobitnú pozornosť venuje:

  • žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (dyslektikom, dysgrafikom …).

Výchovný poradca spolupracuje:

  • s vedením školy, triednymi učiteľmi, ostatnými pedagógmi školy a kontaktnou školskou psychologičkou PhDr. Ľ. Capovou,

Prihláška na VŠ:

-       vo vlastnom záujme si pozrite termín odoslania prihlášky na VŠ,

-       pri vypĺňaní prihlášky sa riaďte pokynmi a požiadavkami príslušnej VŠ, (nie sú na všetkých VŠ rovnaké),

-       nenechávajte si jej vypisovanie na poslednú chvíľu, urobte to min. 2 týždne pred posledným možným termínom odovzdania prihlášky na VŠ,

-       elektronická prihláška je lacnejšia, po odoslaní elektronicky ju treba vytlačiť, podpísať a poslať poštou.

  • termíny podávania prihlášok na VŠ:

https://www.portalvs.sk/sk/terminy

  • elektronická prihláška na VŠ:

https://www.portalvs.sk/sk/elektronicka-prihlaska?from=menu1

  • centrálna elektronická prihláška:

https://www.portalvs.sk/sk/o-centralnej-elektronickej-prihlaske

  • dôležité informácie pre uchádzačov:

https://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie

  • papierová prihláška:

https://www.portalvs.sk/files/cep/prihlaska1-stupen.pdf

IČO školy: 000 16 17 64