Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0182 imgp0226 IMG_2006 p1040597

Výchovný poradca : Mgr. Renáta Jenčíková,

č. dv. 25

Konzultačné hodiny : štvrtok  10.30-12.30,

príp. podľa dohody

Konzultačný deň pre žiakov : štvrtok

Tel. : 055/632 54 11

E-mail : renetajc@gmail.com


Výchovný poradca ponúka:

  • poradenstvo pri riešení náročných životných situácií, zvládania stresových a záťažových situácií,
  • prevenciu delikvencie, závislosti a sociálno-patologických javov.

Osobitnú pozornosť venuje:

  • žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (dyslektikom, dysgrafikom …).

Výchovný poradca spolupracuje:

  • s vedením školy, triednymi učiteľmi, ostatnými pedagógmi školy a kontaktnou školskou psychologičkou PhDr. Ľ. Capovou

Vysoké školy :

Rady a odporúčania pri vypĺňaní prihlášky na VŠ :

Prihlášku na VŠ si možno zakúpiť v predajniach s tlačivami, (ŠEFT). Kúpte si pre istotu o jednu prihlášku viac pre prípad omylu, v prihláške nesmiete prepisovať, škrtať. Potvrdenie u lekára si nechajte až po overení správnosti uvedených údajov školou, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciam a výdavkom. Vyplnenú prihlášku nezabudnite podpísať a k overeniu správnosti údajov prineste originály vysvedčení. Overenie a odoslanie prihlášky si nenechávajte na poslednú chvíľu, urobte to min. 2 týždne pred posledným možným termínom odovzdania prihlášky na VŠ.

!!! pri vypĺňaní prihlášky sa riaďte aj pokynmi a požiadavkami príslušnej VŠ, (nie sú na všetkých VŠ rovnaké ) !!!

kód SŠ (strednej školy): 000 16 17 64

Informácie o VŠ nájdete v brožúrke „PRED ŠTARTOM NA VŠ“

Dôležité stránky:

www.minedu.sk

www.siv.sk

www.univerzita.net

www.portalvs.sk

www.scio.sk

www.vysokeskoly.sk

www.vejska.cz

www.vysokeskoly.cz

www.skoly.sk

www.vysokoskolaci.sk

www.skolaplus.sk

www.icm.sk

www.modernaskola.sk

www.kampomaturite.cz

www.upsvar.sk

www.eures.sk

www.sustavapovolani.sk

www.infoabsolvent.cz

www.karierabezhranic.sk

www.gwo.cz

www.saia.sk

www.stuzkova.eu

www.education.sk

www.vysokoskolaci.sk/

www.profesia.sk

www.tvorbansk.sk