Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
imgp0437 img_1148 p1040602 imgp0280

Archive for the ‘Oznamy’ Category

Vianočné prázdniny: 21.12.2020 – 10.01.2021.

Jesenné prázdniny: 30.10.2020 (piatok), 2.11. 2020 (pondelok), 6.11.2020 (piatok), a 9.11. 2020 (pondelok).

Stredné školy prechádzajú na základe vyhlásenia MŠVVaŠ SR na dištančné vzdelávanie až do odvolania. Žiaci sú z obedov odhlásení.

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19, riaditeľstvo SPŠSaG Košice ruší plánované aktivity v deň 1.10.2020 a to: zasadnutie triednych aktívov a voľby do Rady školy. Pre zabezpečenie týchto úloh škola vydá usmernenie pre ich zabezpečenie.

Dňa 1. 10. 2020 sa uskutočnia triedne aktívy ZRŠ, 1. ročník – 16:00, 2. – 4. ročník – 16:40. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná z dôvodu konania volieb do Rady školy zo zástupcov rodičov.
Vstup rodičov do priestorov školy je možný len s čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a).
Príloha č. 1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020)