Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
OLYMPUS DIGITAL CAMERA rekognoskacia_22-05-2023_4-1 img_0969 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Archive for the ‘Oznamy’ Category

Dňa 28.9.2023 sa uskutoční stretnutie triednych dôverníkov o 16:00 v zborovni školy

a triedne aktívy o 16:30 v kmeňových učebniach.

- Viac informácií TU -

Učiteľ/učiteľka predmetu telesná výchova
Učiteľ/učiteľka predmetu matematika
Učiteľ/učiteľka odborných predmetov

V 1. kole prijímacieho konania 2023 sme naplnili stanovený počet prijatých uchádzačov, nemáme voľné miesta do 2. kola.

Zápis prijatých žiakov do 1. ročníka sa uskutoční
v dňoch 24.05. – 26.05.2023 a 29.05.2023 v čase od 8:00 – 14:00 na sekretariáte školy.
Na zápise stačí účasť jedného zákonného zástupcu.
Na zápis je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa (25×25 mm v počte 1 kus), ktorá bude umiestnená na ISIC kartu študenta. Na zadnú stranu fotografie je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Zápis pozostáva:
• výber cudzieho jazyka (anglický/nemecký)
• výber z predmetov etická výchova/náboženská výchova
• doklady k vybaveniu internátu
• informácie a postup k vybaveniu ISIC karty študenta