Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1203 img_0504 003 img_0371

Stredné školy prechádzajú na základe vyhlásenia MŠVVaŠ SR na dištančné vzdelávanie až do odvolania. Žiaci sú z obedov odhlásení.

Dňa 09.09.2020 trieda 1. AG, 28.09.2020 triedy 2.AG a 4.AG, 29.09.2020 trieda 3.AG, sa všetky ročníky odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnili rekognoskácie terénu a obhliadky bodového poľa v Mestskom parku a v jeho blízkom okolí. Skontrolovali stabilizáciu jednotlivých bodov a obnovili označenie číslovania bodov červenou farbou. Rekognoskované bodové pole budú žiaci využívať na hodinách praxe. Viac informácií TU.

Dňa 29.9.2020 sa v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky konalo slávnostné oceňovanie víťazov literárnej súťaže „Právo a spravodlivosť sú pre všetkých“, kde si Daša Ilišková, žiačka 3.C triedy, za 2. miesto prevzala diplom a vecné dary z rúk predsedu Ústavného súdu SR.Ocenená práca našej študentky je zverejnená na stránke Ústavného súdu SR.

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19, riaditeľstvo SPŠSaG Košice ruší plánované aktivity v deň 1.10.2020 a to: zasadnutie triednych aktívov a voľby do Rady školy. Pre zabezpečenie týchto úloh škola vydá usmernenie pre ich zabezpečenie.

Dňa 30.09.2020 sa uskutočnili doplňujúce voľby do žiackej školskej rady. Voľby prebehli tajným hlasovaním všetkých žiakov školy. Viac informácií TU.