Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_2012 OLYMPUS DIGITAL CAMERA p1060491 SAMSUNG DIGITAL CAMERA

1. skupina  od 11,30 – 11,45    žiaci 1.ročníkov  SPŠSaG

2. skupina  od 12,00 – 12,20     žiaci a učitelia  SZŠ

3. skupina  od 12,25 – 12,40   žiaci 3.ročníkov SPŠSaG

4. skupina  od 12,45 – 13,05  žiaci a zamestnanci ŠUP

5. skupina   od 13,10 – 13,25 pedagogickí  a nepedagogickí zamestnanci SPŠSaG

6. skupina od 13,30 – do 14.10  žiaci 2. a 4. ročníkov SPŠSaG pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci SPŠSaG.

Dodatok k prevádzkovému poriadku č.2  COVID-19

Na základe manuálu pre stredné školy vypracovaného Ministerstvom školstva SR  pre úsek školské stravovanie sa upravuje stravovanie od 1.9.2020.

  • V ŠJ sa stravujú žiaci a zamestnanci SPŠSaG, ŠUP, SZŠ
  • Pri vstupe do jedálne platí pravidlo ROR /rúška, odstup, ruky-dezinfekcia/
  • Stravníci /žiaci/ prichádzajú do jedálne v sprievode pedagogického dozoru
  • Konzumácia obeda len v jedálni / nie do obedárov/
  • Obedy vydáva personál kuchyne v rukaviciach vrátane čistých príborov. /žiaci si sami jedlo nedokladajú a neberú ani príbory/
  • Stravujú sa len zamestnanci škôl bez cudzích stravníkov

Dňa 06.09.2021 triedy 3. AG a 4.AG, 08.09.2021 trieda 2.AG a 09.09.2021 trieda 1.AG, sa všetky ročníky odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnili rekognoskácie terénu a obhliadky bodového poľa v Mestskom parku a v jeho blízkom okolí.- Viac informácií TU -

MŠVVaŠ SR poskytne na začiatku školského roka 2021/2022 antigénové samotesty na domáce použitie žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o samotesty za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.
Na stiahnutie :
Domáce antigénové samotestovanie
Žiadosť o vydanie samotestov

V mesiaci jún 2021 sa žiaci 1.AG triedy odboru geodézia, kartografia a kataster zúčastnili súťaže, ktorej náplňou bola úprava teodolitu na stanovisku, t.j. presná centrácia a horizontácia teodolitu nad bodom, pričom sa meral čas.Viac informácií TU.

Dňa 25.06.2021 sa v mestskom parku uskutočnila Stavbárska štafeta pre zdravie. Do súťaže sa zapojili 4 žiaci z každej triedy prvých a druhých ročníkov. Žiaci boli oboznámení s priebehom trate a pravidlami súťaže. Každý zo súťažiacich odbehol 100 m.
Na 1. mieste sa umiestnila trieda 1.C, na 2. mieste trieda 2.A a na 3. mieste trieda 2.C.
Všetci súťažiaci boli odmenení sladkou odmenou.