Kam na strednú
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1070420 20190709_112845 20190709_105939 IMG_1174

Dňa 25.05.2022 sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka odboru geodézia, kartografia a kataster zúčastnili akcie Piknik na TUKE. Deň otvorených dverí sa konal pri príležitosti 70.výročia založenia univerzity.- Viac informácií TU -

Dňa 23.05.2022 sa uskutočnila rekognoskácia územia pre prevádzkovanie sústredenej praxe, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.AG triedy. Žiaci si prezreli cvičné územie v Mestskom parku, oboznámili sa s rozmiestnením a stabilizáciou bodového poľa, naučili sa orientovať podľa mapy a vyhľadať body v teréne.- Viac informácií TU -

Dňa 20.5.2022 sa trieda 3.A, pod vedením Ing. Kováčovej zúčastnila odbornej exkurzie vodného diela Ružín, ktoré je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., odštepný závod Košice. Pracovník podniku Ing. Miroslav Kontúr nás sprevádzal celou exkurziou.- Viac informácií TU -

Dňa 18.05.2022 boli vyhodnotené zberové aktivity na našej škole.- Viac informácií TU -

3650 M staviteľstvo v zameraní architektúra a interiérový dizajn
3650 M staviteľstvo v zameraní pozemné staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster

Žiadame zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, aby čím skôr potvrdili nástup na štúdium zvolenej strednej škole.
Školám to pomôže promptne posúvať poradie prijímania uchádzačov.