Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
0000039171 imgp0301 img_0400 IMG_2031

Dňa 12.04.2019 sa žiaci odboru geodézia, kartografia a kataster zúčastnili exkurzie fotogrametrického pracoviska v Prešove.
Viac informácií TU.

Dňa 11. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnila verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Štyria dobrovoľníci (Daša Ilišková, Csilla Lacušová, Daniela Miklušová a Patrik Cingeľ) vykonávali zbierku v čase od 8:00 do 13:00 v priestoroch školy a v jej blízkom okolí, za čo im patrí veľká vďaka.
Viac informácií TU.

Dňa 19. marca 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnil mobilný odber krvi. Zo zúčastnených 24 študentov úspešne darovalo krv 20.
Viac informácií TU.

7. februára 2019 sa žiaci 4.C triedy, odboru Staviteľstvo – zamerania Architektúra a interiérový dizajn, zúčastnili odbornej exkurzie na Magistráte mesta Košice – Referát: Útvar hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48, zameranej na tému Územné plánovanie a Územný plán mesta Košice.
Viac informácií TU.

Dňa 06.02.2019 žiaci 3.AG triedy absolvovali exkurziu – prehliadku stálej expozície banská štôlňa v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.
Viac informácií TU.