Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
odborna_exkurzia_07-12-2023_9 dod_ufv_11-11-2023-6 sutaz_strongman_20-03-2024_2 sutaz_velkonocnykosik_25-03-2024_2

Dňa 9.5.2024 sa uskutočnila odborná prednáška zameraná na prezentáciu novej geodetickej techniky pre žiakovi 3.G a 4.AG triedy.
Ing. Viliam Gregor z firmy TERRA CONTROL s.r.o a Patrik Németh z firmy GLOBEL s.r.o predviedli žiakom prácu s GPS prístrojom a robotickou totálnou stanicou. Žiaci si vyskúšali prácu na týchto prístrojoch.
- Fotogaléria TU -

Dňa 06.05.2024 sa triedy 1.A/AG,1.B,1.C,4.A/AG a 1.B zúčastnili na premietaní českého dokumentárneho filmu s environmentálnou tematikou Kiruna prekrásny nový svet od dokumentaristky Grety Stocklassy.
Obyvatelia mesta Kiruna sa pripravujú na výrazný zásah do profilu mesta. Veľká časť mesta spolu s jeho centrom sa musí z dôvodu ťažby pod jeho zemou a prepadu pôdy presunúť na nové miesto. Na pozadí presunu mesta sa odohrávajú menšie i väčšie drámy všedného dňa.
- Fotogaléria TU -

Dňa 02.05.2024 sa triedy 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.C zúčastnili environmentálnej aktivity venovanej Dňu Zeme. Žiaci skrášlili okolie školy a školský dvor, vyzametali chodníky , vyzbierali odpad a ohorky do plastových vriec, odstránili trávnatý porast a mach okolo obrubníkov a dlažby. Upravili predzáhradky pred školou a upratali a vyčistili blízke okolie školy pri bytových domoch.
- Fotogaléria TU -

V dňoch 25.-27.4.2024 sa učitelia matematiky RNDr. Anna Ducárová a RNDr. Jana Füzerová, PhD. zúčastnili 22. Konferencii košických matematikov v Učebno – výcvikovom zariadení TUKE v Herľanoch. Odborný program pozostával z prednášok pozvaných hostí, referátov a diskusií na poli matematických vied, aplikácii matematiky, didaktiky matematiky a vyučovania matematiky. Diskutovalo sa aj na tieto témy:
- práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- obdobie dištančného vzdelávania počas COVIDu.
Konferencia nám umožnila získať nové kontakty s učiteľmi SŠ a VŠ a nové informácie, ktoré uplatníme vo vyučovaní.
- Fotogaléria TU -