Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1210 IMG_1972 imgp0299 imgp0265
Všeobecnovzdelávacích  predmetov
Predseda predmetovej  komisie: Mgr. Adriana Kučerová

Kluby predmetovej komisie:

 • Klub slovenského jazyka a literatúry
 • Vedúci klubu: Mgr. Andrea Šaršanová

 • Klub cudzích jazykov
 • Vedúci klubu: Mgr.Martina Feilová

 • Klub výchovných predmetov
 • Vedúci klubu: Mgr. Adriana Kučerová

 • Klub telesnej výchovy
 • Vedúci klubu: Mgr. Beáta Kmecová

 • Klub prírodovedných predmetov
 • Vedúci klubu: Mgr. Renáta Palenčárová

  Odborných predmetov
  Predseda predmetovej  komisie: Ing. Zdenka Kováčová

  Kluby predmetovej komisie:

 • Klub staviteľstva
 • Vedúci klubu: Ing. Zdenka Kováčová

 • Klub geodézie, kartografie a katastra
 • Vedúci klubu: Ing. Ľubomíra Hisirová