Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
vianoce_vskole_21-12-2022_6 IMG_1157 den_mlieka_17-05-2024_2 p1060449

Kariérny poradca :  Mgr. Račko Vladimír

č. dv. 25, 64

konzultačné hodiny : štvrtok   9:40 – 11:30

konzultačný deň pre žiakov : osobne, prípadne prostrednícvom EduPage

tel. : 055/632 54 11

e-mail : rackovlad@gmail.com


Kariérny poradca ponúka:

-          Informácie  žiakom o možnostiach a podmienkach štúdia na vysokých školách, podnietiť ich záujem o ďalšie vzdelávanie,

-          zabezpečiť poradenské konzultácie a besedy pre žiakov, prispieť k informovanosti žiakov  o aktuálnych problémoch a možnostiach ich riešenia,

-          riešiť problémy a usmerňovať  žiakov v ich osobnostnom a profesijnom vývine,

-          pomáhať v smerovaní a orientácii  uplatniť sa v osobnom  a kariérnom rozvoji , alebo v ďalšom štúdiu na VŠ

Prihláška na VŠ:

-       vo vlastnom záujme si pozrite termín odoslania prihlášky na VŠ,

-       pri vypĺňaní prihlášky sa riaďte pokynmi a požiadavkami príslušnej VŠ, (nie sú na všetkých VŠ rovnaké),

-       nenechávajte si jej vypisovanie na poslednú chvíľu, urobte to min. 2 týždne pred posledným možným termínom odovzdania prihlášky na VŠ,

-       elektronická prihláška je lacnejšia, po odoslaní elektronicky ju treba vytlačiť, podpísať a poslať poštou.

  • termíny podávania prihlášok na VŠ:

https://www.portalvs.sk/sk/terminy

  • elektronická prihláška na VŠ:

https://www.portalvs.sk/sk/elektronicka-prihlaska?from=menu1

  • centrálna elektronická prihláška:

https://www.portalvs.sk/sk/o-centralnej-elektronickej-prihlaske

  • dôležité informácie pre uchádzačov:

https://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie

  • papierová prihláška:

https://www.portalvs.sk/files/cep/prihlaska1-stupen.pdf

  • scio – Národné porovnávacie skúšky

https://www.scio.sk/nps/

  • kariérne poradenstvo

https://kariera.zoznam.sk/karierne-poradenstvo

    IČO školy: 000 16 17 64