Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1070427 charitativna_akcia_15-11-2023_1 cerevene_stuzky_01-12-2023_2 prednaska_gkak_9-5-2024_3

Archive for the ‘-’ Category

v dňoch:

05.06.2024 v čase od 8:00 – 16:30 hod.

06.06.2024 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

07.06.2024 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

a 10.06.2024 v čase od 8:00 – 14:00 hod. na sekretariáte školy.

Na zápise stačí účasť jedného zákonného zástupcu, žiak nemusí byť prítomný.

Na zápis je potrebné priniesť:

fotografiu dieťaťa (25×25 mm v počte 1 kus), ktorá bude umiestnená na ISIC kartu študenta. Na zadnú stranu fotografie je potrebné uviesť meno a

priezvisko dieťaťa.

Zápis pozostáva:

• výber cudzieho jazyka (anglický/nemecký)

• výber z predmetov etická výchova/náboženská výchova

• doklady k vybaveniu internátu

• informácie a postup k vybaveniu ISIC karty študenta

V 1. kole prijímacieho konania 2024 sme naplnili stanovený počet prijatých uchádzačov, nemáme voľné miesta do 2. kola.

3650 M staviteľstvo v zameraní architektúra a interiérový dizajn
3650 M staviteľstvo v zameraní pozemné staviteľstvo
3650 M staviteľstvo v zameraní priestorové plánovanie
3692 M geodézia, kartografia a kataster

Žiadame zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, aby čím skôr potvrdili nástup na štúdium zvolenej strednej škole.
Školám to pomôže promptne posúvať poradie prijímania uchádzačov.

Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie prijatých dňa 23.05.2024

Dňa 9.5.2024 sa uskutočnila odborná prednáška zameraná na prezentáciu novej geodetickej techniky pre žiakovi 3.G a 4.AG triedy.
Ing. Viliam Gregor z firmy TERRA CONTROL s.r.o a Patrik Németh z firmy GLOBEL s.r.o predviedli žiakom prácu s GPS prístrojom a robotickou totálnou stanicou. Žiaci si vyskúšali prácu na týchto prístrojoch.
- Fotogaléria TU -

- „Šikana a kyberšikana“ -
- „Nenávistné prejavy“ -
- „Radikalizácia a násilný extrémizmus” -