Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
p1060489 013 002 p1060476

Archive for the ‘-’ Category

Povinný nástup do školy v školskom roku 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 8.00 h (v stredu).

V rámci 2. kola boli prijatí 3 uchádzači. Škola má naplnený počet uchádzačov podľa plánu výkonov.
.
- na odbor 3650 M – staviteľstvo v zameraní architektúra a interiérový dizajn. Viac info TU.
- na odbor 3692 M – geodézia, kartografia a kataster. Viac info TU.

Škola organizuje 2. kolo prijímacieho konania.

Na základe vyhlásenia MŠVVaŠ SR a odporúčania KSK žiaci do školy na vyučovanie nenastupujú, vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou až do ukončenia klasifikácie. Žiaci sa budú k uzavretiu školského roka riadiť pokynmi triedneho učiteľa.

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 2020
(Pridelené kódy Vám boli zaslané mailom a poštou.)

.
- na odbor 3650 M – staviteľstvo v zameraní architektúra a interiérový dizajn. Viac info TU.
- na odbor 3650 M – staviteľstvo v zameraní pozemné staviteľstvo. Viac info TU.
- na odbor 3650 M – staviteľstvo v zameraní priestorové plánovanie. Viac info TU.
- na odbor 3692 M – geodézia, kartografia a kataster. Viac info TU.

.
Rebríček prijatých uchádzačov sa bude priebežne meniť na základe potvrdenia nástupu na štúdium.