Projekt SECOVE
Kam na strednú
Youth 4 Bauhaus
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
IMG_1204 20190709_112555 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20190709_113020

Archive for the ‘-’ Category

Z dôvodu rekonštrukcie časti budovy školy bude vyučovanie prebiehať v dvojzmennej prevádzke (s predpokladom do 30.9.2022). Žiaci budú mať upravený rozvrh, vyučovacie hodiny budú v trvaní 30 minút.
Žiaci 1. a 2. ročníka sa budú učiť od 8:00 do 12:00, obedy sa budú vydávať pre žiakov 1. a 2. ročníka od 12:00 do 12:30,
žiaci 3. a 4. ročníka sa budú učiť od 12:30 do 16:30, obedy sa budú vydávať pre žiakov 3. a 4. ročníka od 11:30 do 12:00.
13.9. a 14.9.2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnia účelového cvičenia v prírode, preto sa v tieto dni budú žiaci 3. a 4. ročníka učiť doobedu od 8:00 do 12:00.
Na piatok 16.9.2022 udeľuje riaditeľ školy Ing. Michal Mitrik, PhD. žiakom riaditeľské voľno.
Priebeh organizácie dvojzmennej prevádzky je odkonzultovaný s KSK a ŠŠI.
Bližšie informácie u triednych učiteľov.

Vedenie školy

Žiaci nastupujú do školy 5.9.2022,
žiaci 1. ročníka o 8:00 (bližšie organizačné pokyny vo vestibule školy),
žiaci 2. – 4. ročníka podľa pokynov triednych učiteliek.

Želáme Vám príjemný štart do nového školského roka!

Dňa 24.03.2022, 25.04.2022 a 12.05.2022 v zmysle spolupráce SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach a TUKE SF sa 17 žiakov 1.A zúčastnilo laboratórnych skúšok v súlade s tematickým plánom predmetu STM cv., ktoré zorganizovala a s nimi sa zúčastnila Ing. Mária Goňková.- Viac informácií TU -

V 1. kole prijímacieho konania bolo prijatých 70 uchádzačov v súlade s plánom výkonov stanoveným MŠVVaŠ SR a KSK.
Škola nemá žiadne voľné miesta do 2. kola.

3650 M staviteľstvo v zameraní architektúra a interiérový dizajn
3650 M staviteľstvo v zameraní pozemné staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster

Žiadame zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, aby čím skôr potvrdili nástup na štúdium zvolenej strednej škole.
Školám to pomôže promptne posúvať poradie prijímania uchádzačov.