Kam na strednú
Digitálni stavbári a geodeti
Projekt
Vzdelaný stavbár
Inovatívne myslenie
Náhodné foto z galérie
20190709_111851 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 004 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Archive for the ‘-’ Category

Dňa 24.03.2022, 25.04.2022 a 12.05.2022 v zmysle spolupráce SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach a TUKE SF sa 17 žiakov 1.A zúčastnilo laboratórnych skúšok v súlade s tematickým plánom predmetu STM cv., ktoré zorganizovala a s nimi sa zúčastnila Ing. Mária Goňková.- Viac informácií TU -

V 1. kole prijímacieho konania bolo prijatých 70 uchádzačov v súlade s plánom výkonov stanoveným MŠVVaŠ SR a KSK.
Škola nemá žiadne voľné miesta do 2. kola.

3650 M staviteľstvo v zameraní architektúra a interiérový dizajn
3650 M staviteľstvo v zameraní pozemné staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster

Žiadame zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, aby čím skôr potvrdili nástup na štúdium zvolenej strednej škole.
Školám to pomôže promptne posúvať poradie prijímania uchádzačov.

Prosím žiakov, ktorí sa zúčastnia prevádzkovej praxe, nech sa z obedov odhlásia.
Obedy sa počas prevádzkovej praxe budú podávať v čase od 11.30 – do 13.30 hod.

Dňa 28.04.2022 sa konala verejná finančná zbierka „Deň narcisov 2022“. Štyria dobrovoľníci zo študentského parlamentu našej školy vykonávali zbierku v čase od 8:00 do 12:30 v priestoroch školy a jej blízkom okolí.- Viac informácií TU -